מידע אודות הפרויקט

העבודה על אתר זה החלה באיפיון של הפעילות העסקית.

לצד הבנה של תחומי הפעילות בהן עוסקת הלקוחה, בנינו עבורה מפת אתר המשקפת את יכולותיה ומציגה אותם בצורה ברורה לקורא מהצד.

הבחירה בצבעים רכים ובתמונות מלאות תקווה, גם היא נועדה לשקף את אישיותה של הלקוחה, כך שגם מי שלא מכיר אותה, זוכה להצצה פנימה ולהכרות ראשונית עימה.

נתוני הפרויקט
  • תאריך: 15.08.2018
  • שם הלקוחה: מלי אלמוג פסיכותרפיסטית

  • פלטפורמה: WordPress
  • כתובת אתר: https://www.malialmog.co.il/